1. เปิดภาพหรือไฟล์ที่ภาพเบลอหรือไม่คมชัด

       2. สร้าง Layer Copy โดยกด Ctrl + J จะได้ layer ใหม่ที่เป็นภาพเดียวกันอีกหนี่ง layer ดังภาพ

                     

       3. เติมแต่งสีสันให้สดใสขึ้นด้วย Image > Adjustments > Color Balance..

                     

       4. ปรับค่าตามความสมควรให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

                     

       5. หลังจากแต่งสีแล้ว เรามาแต่งแสงด้วย Image > Adjustments > Curves...

                     

       6. เลื่อนจุดกลางทีละนิด เพื่อไล่แสงและเงาให้สมจริงขึ้น

                     

       7. หลังจากนั้นมาเพิ่มความคมชัดขึ้นอีก ด้วยเครื่องมือ Filter > Sharpen > Smart Sharpen...

                     

       8. ปรับค่า Radius ทีละนิด ค่อยๆปรับไปจนคมชัดพอดี

                                                 

                                                                                    ผลลัพธ์ที่ได้จากการปรับ