การปรับพื้นให้โปร่งใส

วิธีการทำภาพพื้นให้โปร่งใสใน Photoshop cs6 แบบง่ายๆ 
        1. เปิดโปรแกรม Photoshop ขั้นมาจากนั้นคลิกที่ File -> Open เพื่อเปิดรูปภาพวัตถุที่ยังไม่ได้ทำการตัดภาพพื้นหลัง ขึ้นมาแก้ไขบนโปรแกรม 

              

       2. ให้คลิกขวา Layer ที่ชื่อ Background และเลือก Duplicate Layer.. (วิธีนี้เป็นการ Copy Layer ที่ชื่อ Background)

              

       3. จะเห็นได้ว่าตอนนี้มี Layer อยู่ 2 Layer ให้ทำการปิดการแสดงวัตถุของ Layer ที่ชื่อ Background โดยให้สังเกตุที่รูปดวงตา ตรงข้างหน้า Layer ต้องไม่มีรูปดวงตา

              

       4. คลิกทำงานบน Layer ที่มีชื่อว่า Testและคลิกเครื่องมือที่มีชื่อว่าMagic Wand Tool

              

       5. หลังจากเลือกที่เครื่องมือ Magic Wand Tool จากนั้นให้คลิกพื้นที่ๆ ต้องการลบออกให้เป็นพื้นที่โปร่งใส (ในตัวอย่างคือพื้นที่โต๊ะไม้ที่จะต้องการให้เป็นพื้นที่โปร่งใส) เมื่อคลิกลงบนพื้นที่โต๊ะไม้แล้ว จะปรากฏเส้นประล้อมรอบพื้นที่ๆ ที่เราเลือกไว้ นั้นหมายความว่าเรากำลังเลือกพื้นที่นั้นอยู่ กด Delete ออก

              

       6. เป็นขั้นตอนสุดท้าย นั้นคือขั้นตอนการบันทึกรูปภาพ ให้เราคลิกไปที่แท็บเมนู File -> Save for Web

              

       ตั้งค่าชนิดของไฟล์เป็น PNG-24 และกด SAVE เลือกปลายทางที่ต้องการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด Save ดังตัวอย่างบันทึกลงบนหน้า Desktop

              

       เลือกปลายทางที่ต้องการบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ จากนั้นกด Save ดังตัวอย่างบันทึกลงบนหน้า Desktop