ขั้นตอนการทำกรอบภาพโดยใช้ Photoshop
        1. เปิดรูปภาพที่เราต้องการขึ้นมา แล้วเลือกใช้เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool  โดยเลือกแบบกรอบสี่เหลี่ยมก่อน (หรืออาจจะใช้ Elliptical Marquee Tool ก็จะเป็นการเลือกแบบกรอบโค้ง วงรี หรือ วงกลม)

              

       2. เลือกพื้นที่ที่ต้องการให้เป็นกรอบภาพ แล้วแต่ความเหมาะสม หรือตามที่ต้องการ

              

       3. ไปที่เมนู Select -->Inverse เพื่อทำการกลับส่วนที่เราได้เลือกไว้จากตรงกลางภาพไปเป็นส่วนด้านขอบๆของภาพดังรูป

              

       4. ลบส่วนที่เลือก (ขอบ) นั้นทิ้งไปจะได้พื้นที่ว่างๆขึ้นมาบริเวณขอบรูปภาพ 

              

       5. เลือกสีที่ต้องการโดยคลิกที่   คลิก Foreground Color ดังภาพ

                     

       6. ใช้เครื่องมือ Paint Bucket Tool โดยคลิกที่  แล้วเลือกถังสี  เพื่อเทสีลงในส่วนของกรอบรูปภาพ

              

       7. ตกแต่งขอบรูปเพิ่มเติมตามต้องการดังภาพ

              

เทคนิคการสร้างกรอบเน้นรูปภาพให้โดดเด่น

        ในการแยกกรอบของรูปภาพเพื่อให้ดูชัดเจนขึ้นนั้น ทำได้โดยเพิ่มความหนาของเส้นขอบ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีเส้นขอบเพื่อให้กรอบรูปภาพดูลงตัวมากขึ้น อีกทั้งอาจเพิ่มเงาของกรอบรูปให้ภาพดูมิติมากขึ้นได้

       1. กด Ctrl+R เพื่อใช้เครื่องมือที่เป็นรูปภาพไม้บรรทัด ดังรูป

              

       2. คลิกเครื่องมือ Rectangular Marquee  เพื่อที่จะวาดกรอบสี่เหลี่ยมลงไปในรูปภาพ
       3. คลิกและลากเมาส์เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงบริเวณที่ต้องการเน้นเป็นหลัก เพื่อให้ภาพดูคมชัดยิ่งขึ้น ดังรูป

              

       4. จากนั้นไปที่แถบเมนูด้านบน คลิก Select
       5. คลิก Inverse เพื่อทำการสลับพื้นที่ระหว่างพื้นที่ถูกเลือกและพื้นที่ไม่ถูกเลือก ดังภาพ

              

       6. กดคีย์บอด Ctrl+J เพื่อสลับพื้นที่ไปยังส่วนที่ไม่ได้เลือกบน Layer นั้น
       7. คลิกปุ่ม Layer Style
       8. คลิก Stoke บนเมนูจะเห็นว่ากล่อง Layer Style จะปรากฤขึ้นมา

              

       9. เลือก Center ในแถบเมนู Positions

                     
        10. คลิกและสไลด์ Size เพื่อเพิ่มความหนาของเส้น
        11. เลือกสะไตล์ Layer ที่ชอบ ตัวอย่างเช่น Bevel & Emboss แล้วทำเครื่องหมายถูกเพื่อให้ภาพออกมาสมบูรณ์ จากนั้นคลิกปุ่ม OK ดังภาพ

              

       ในกรณีที่รูปภาพของเรานั้นมีพื้นหลังกว้างมาก แต่ภาพถ่ายของเรามีความคมชัด หรือความละเอียดไม่เพียงพอที่จะทำการ Crop หรือ Resize ได้ ดังนั้นการเปลี่ยนพื้นที่ส่วนเกินมาทำเป็นกรอบรูป ก็จะช่วยเสริมจุดโฟกัสของภาพให้เด่นได้อีกทางหนึ่ง การสร้างกรอบรูปจากภาพเอง เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วเป็นวิธีที่ทำให้ภาพออกมามีความคลาสสิกอีกด้วย โดยเราเลือกรูปภาพที่คุณชอบจากนั้นก็ทำการ Invert เพื่อสลับพื้นที่ของภาพให้กลายเป็นกรอบรูป ยังสามารถทำกรอบรูปในรูปร่างที่แตกต่างได้นอกเหนือจากรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งอาจเลือกสร้างกรอบแบบวงรี โดยการกำหนดเส้นกรอบของรูปให้มีลักษณะเป็นวงรี ในการทำกรอบรูปด้วยรูปภาพเองได้ด้วย