การตัดต่อภาพ

       สำหรับ Adobe Photoshop CS6 นั้นมีความสำคัญและความสามารถในการตัดต่อภาพได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ และต่อไปเป็นขั้นตอนการตัดต่อภาพเบื้องต้น
        1. ขั้นตอนแรกเตรียมรูปภาพที่ต้องการตัดต่อ มา 2 รูป

       2. เปิดโปรแกรม Photoshop CS6 และ Open ไฟล์รูปภาพทั้งสองรูปภาพขึ้นมา

              

       3.ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Quick Selection Tool หรือ Magic Wand Tool และค่อยๆลากตามเส้นของภาพที่ต้องการตัดต่อ

              

     4.ไปที่ภาพที่เราต้องการวาง  กด Ctrl + T เพื่อปรับขนาดรูปภาพ

              

       5.ปรับภาพที่ตัดมาแล้วให้เข้ากับมุมมองของภาพที่ต้องการนำไปต่อ (Image -> Adjustment->Hue/Satuation....) 

               

      6.ปรับแสง - เงาของภาพและสี ให้สอดคล้องกับบรรยากาศรอบข้างของภาพที่ต้องการนำไปต่อ