การสร้างตัวอักษร

       เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างตัวอักษร มีทั้งหมด 4 เครื่องมือด้วยกัน สังเกตง่าย ๆ ว่าจะเป็นรูป ตัวอักษร T

              

 

1. Horizontal type tool

        เครื่องมือตัวนี้มักใช้งานย่อยที่สุด เป็นการพิมพ์ตัวอักษรปกติ

              

 

2. Vertical type tool

        เป็นเครื่องมือที่พิมพ์ตัวอักษรแนวดิ่งลงมาก

              

3. Horizontal type mask tool

        เครื่องมือตัวนี้ใช้พิมพ์ตัวอักษร เมื่อเราพิมเสร็จแล้ว จะเกิด Selection รูปตัวหนังสือแทนตัวหนังสือปกติ มีประโยชน์ในการที่เราอยากให้ตัวอักษรของเรามีสีสัน ตามพื้นหลังและตัดไปใช้งานได้ง่าย และยังสามารถใช้ประโยชน์อื่น ๆ ได้อีก

4. Vertical type mask tool
        เป็นการสร้างตัวอักษรแนวดิ่งที่มีลักษณะเหมือนเครื่องมือชิ้นที่ 3

5. Options bar ของเครื่องมือ Type

       มื่อเราเลือกเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง ในเครื่องมือ Type ในส่วนของ Option bar จะให้เรากำหนดค่าต่างๆ ในการพิมพ์ดังนี้

       Orientation ใช้ในการเปลี่ยนสลับระหว่างข้อความแนวตั้งกับแนวนอน
        Font Family เลือกแบบอักษร
        Style เลือกลักษณะตัวอักษร เช่น ตัวหนา,ตัวเอน
        Anti - Aliasing เลือกลักษณะการปรับขอบตัวอักษรที่แสดงบนภาพ ซึ่งอาจเป็น
               - None ไม่ต้องปรับขอบ
               - Sharp ปรับขอบให้คมชัด
               - Crisp ปรับขอบให้คมชัดกว่า Sharp
               - Strong ปรับขอบให้คมชัดที่สุด
               - ปรับขอบให้เนียนเรียบ
        Alignment เลือกการจัดวางข้อความ เช่น ชิดซ้าย,กึ่งกลาง,หรือชิดขวา เป็นต้น
        Color เลือกสีตัวอักษร
        warp ใส่เอฟเฟคให้กับตัวอักษร
        เปิด-ปิดพาเนล Character/Paragraph